article

Verjaring van vordering tegen de overheid in fiscale zaken

Sylvie De Raedt (2011) NIEUW JURIDISCH WEEKBLAD = NJW (MECHELEN)

Reference details