miscellanea

Sturingsmodellen voor het wonen: eindrapport

Paul Arts, Marten Dugernier, Eline Mulkens, Frank Witlox, Kobe Boussauw and 1 more Published in 2011 in Brussel by Vlaamse Overheid. Departement Ruimtelijke ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Reference details