chapter

De vrijheid van kunstexpressie en blasfemie: enkele beschouwingen bij de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in verband met filmcensuur en godslastering

Dirk Voorhoof Published in 2000 in Brussel by Bruylant

More from

More about

Reference details