article

Richtlijnen voor het gebruik van antimicrobiële agentia bij de behandeling van chronische parodontitis in België

Seyed Reza Miremadi, Jan Cosyn, Hugo De Bruyn, Guido Van belle (2008) BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR TANDHEELKUNDE

Reference details