presentation

De impact van sociaal-economische en etnische afkomst van de leerlingenen de impact van samenstelling van het leerlingenpubliek van scholen op de wiskundeprestaties

Orhan Agirdag, Mieke Van Houtte, Verhaegen Ann Published in 2010 in Brussel by Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming

Reference details