chapter

Het atelier van ornamentist Georges Houtstont (Parijs 1832 - Brussel 1912) in Sint-Gillis

Linda Van Santvoort Published in 2010 in Brussel by Vlaamse Overheid Ruimte & Erfgoed

Reference details