article

Wet marktpraktijken (wet 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC)): gemoderniseerd?

Aurélie Carre (2010) MACRO MICRO (OOSTMALLE)

Reference details