chapter

'Van vlees en bloed' in de criminologie: bespiegelingen omtrent de (her)waardering van (nieuwe) kwalitatieve onderzoekstechnieken

Tom Decorte, Lieven Pauwels, Gert Vermeulen Published in 2010 in Antwerpen by Maklu

Reference details