chapter

De anatomie van de amateur: een onderzoek naar de determinanten van actieve cultuurparticipatie

Dries Vanherwegen, John Lievens, Hans Waege Published in 2011 in Leuven, België by Acco

Reference details