chapter

Partnerschap in de interbestuurlijke verhoudingen in Vlaanderen: de beleidsruimte van de gemeente gewaarborgd

Ellen Wayenberg, Rudolf Maes , Marc Boes Published in 2001 in Brussel by Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Reference details