chapter

Ruimtelijke ordening: stand van zaken met betrekking tot de informatieverplichtingen en het recht van voorkoop

Geert Van Hoorick Published in 2010 in Brugge by NV die Keure

Reference details