article

Informatieverplichtingen in Vlaamse codex ruimtelijke ordening

Frederik Haentjens (2010) NIEUW JURIDISCH WEEKBLAD = NJW (MECHELEN)

Reference details