PhD

In cuius rei testimonium et firmitatem. Oorkonden en kanselarijwerking in de entourage van de graven en gravinnen van Vlaanderen en Henegouwen (1191-1244). Een diplomatische en paleografische studie

Els De Paermentier Public defense: 2010-11-18 16:00

To protect the rights of authors and/or sources, access restrictions apply

Reference details