PhD

In cuius rei testimonium et firmitatem : oorkonden en kanselarijwerking in de entourage van de graven en gravinnen van Vlaanderen en Henegouwen (1191-1244): een diplomatisch en paleografische studie

Els De Paermentier Public defense : in 2010

To protect the rights of authors and/or sources, access restrictions apply

More from

Reference details