book

Kongeriget Norges Grundlov: Tilligemed en Samling af de Lovbestemmelser der danne Norges Constitutionelle, Unionelle og Communale Retsforfatning

Published in 1844

Reference details