book

Konstytucya 3 Maja: Kronika dni Kwietniowych i Majowych w Warszawie w r. 1791

Published in 1906

Reference details