book

Historie naturael en morael van de Westersche Indien : Waer inne ghehandelt wort van de merckelijckste dinghen des hemels, elementen, metalen, planten ende gedierten van dien: als oock de manieren, ceremonien, wetten, regeeringen ende oorlogen der Indianen

José de Acosta 'tAmsterdan : By Broer Iansz. ..., 1624

Services

Reference details