Kaarten

Een groot deel van de cartografische collectie stamt uit de zogenaamde Atlas van de stad Gent, een grote verzameling van losse kaarten, prenten en topografische documenten. Oorspronkelijk maakten zij deel uit van enerzijds de verzameling P. J. Goetghebuer, die in 1869 door Ferdinand vander Haeghen aan de bibliotheek werd geschonken, en anderzijds de verzameling August Van Lokeren, die in 1872 werd aangekocht. In de jaren 1933-1935 werd de Atlas van de stad Gent overgemaakt aan het Stadsarchief, met uitzondering van de geografische kaarten en stadsplannen, die in de Universiteitsbibliotheek bleven. Na het overlijden van Vander Haeghen werd deze kaartencollectie voortdurend uitgebreid. De collectie bevat verder een reeks waardevolle handschriftelijke kaarten en zeven zeldzame globes van Willem Jansz. Blaeu, Jacob Van Langren en Geraard Valk. In de collectie Kaarten en plans vinden we vooral vele kaarten van het graafschap Vlaanderen en de Zuidelijke Nederlanden en stadsplannen uit deze regio. Een tweede groep kaarten heeft betrekking op vreemde landen en is meestal afkomstig uit de archieven van de Indische Compagnie en uit het legaat van de aardrijkskundige Ferdinand Van Ortroy. Naast (historische) wegenkaarten bevat de collectie ook een uitgebreide verzameling kadastrale plans van de Belgische gemeenten, tussen 1842 en 1879 uitgegeven door P.C. Popp, naast diverse uitgaven van de topografische kaart van België voor het Nationaal Geografisch Instituut. Atlassen maken als dusdanig geen deel uit van de cartografische collectie, en ze worden evenmin in een afzonderlijk fonds bewaard, maar zitten verspreid over de oude drukken en moderne uitgaven.

Logo UGent