Athenaeum

The Athenaeum: journal of literature, science, the fine arts, music, and the drama was een wekelijks tijdschrift dat tussen 1828 en 1923 (tijdens de Eerste Wereldoorlog verscheen het maandelijks) in Londen gepubliceerd werd. Het bevatte bijdragen over ondermeer literatuur, kunst, muziek, theater, politiek en populaire wetenschap.

In The Athenaeum verschenen voornamelijk anonieme boekrecensies. In de City University Library (London) wordt een geannoteerd exemplaar bewaard van het tijdschrift waarin de hoofdredacteur de identiteit van deze anonieme contributors vrijgeeft hoogstwaarschijnlijk om ze voor hun bijdragen te kunnen betalen. Hieruit blijkt dat zowel prominente als onbekende Victorianen boekbesprekingen schreven voor The Athenaeum.

Vlaamse studenten en onderzoekers begonnen in de jaren 1980 de gegevens van alle bijdragen in de Athenaeum op steekkaarten te noteren. Het ging om duizenden kaarten. Daarna werden in de City University Library de namen van de verschillende recensenten bij hun respectieve bijdragen geschreven. Door de City University, meer bepaald de Centre for Interactive Systems Research (CISR) werden de gegevens van de steekkaarten in een databank ingebracht. Toen het project midden de jaren 1990 stil viel waren de gegevens tot en met 1871 verwerkt. De databank The Index of Reviews and Reviewers 1830-1870 werd in september 1998 online en gratis toegankelijk gemaakt. De Vlaamse poot van dit project wordt evenwel in die site nauwelijks onderkend.

Na de brand in de City University in juni 2001 werden de ongebruikte steekkaarten terug naar België gehaald. De Universiteitsbibliotheek besloot het project op een bescheiden manier verder te zetten. Het uiteindelijke doel is te komen tot The Index of Reviews and Reviewers 1872-1900, voorlopig loopt de index tot 1893. Vermits er geen onderzoekspersoneel kan ingezet worden gaat het om het elektronisch aanbieden van de voorhanden zijnde gegevens, zonder wetenschappelijke controle en zijn er in deze index geen biografische details van de recensenten opgenomen.


Logo UGent