Documentlevering (IBL)

IBL staat voor Interbibliothecair leenverkeer. De dienst zorgt ervoor dat je materialen kunt raadplegen of lenen afkomstig uit de collectie van een andere bibliotheek buiten de UGent, zowel in binnen- als buitenland.

De IBL dienst behandelt alle aanvragen van ingeschreven studenten en personeel van de associatie UGent (UGent, Howest, HOGent, Artevelde) en van ingeschreven bezoekers. De IBL dienst bezorgt je ook boeken en artikels uit een UGent bibliotheek van een andere faculteit.

Hier elektronisch indienen

Leveringen uit een UGent bibliotheek zijn sinds 1 januari 2014 kosteloos voor UGent studenten en medewerkers. De kostprijs voor andere leveringen bedraagt 5 EUR voor studenten, 5 of 10 EUR voor personeel.

document beschikbaar op een UGent campus document geleverd van elders
UGent studenten 0,00 € 5,00 €
UGent personeel 0,00 € 10,00 €
HoGent, Artevelde hogeschool of HoWest studenten 5,00 € 5,00 €
HoGent, Artevelde hogeschool of HoWest personeel 5,00 € 10,00 €
Bibliotheek bezoekerspas 5,00 € 10,00 €
Alle andere aanvragers 25,00 € niet mogelijk

Betaling

  • Aanvragers moeten het verschuldigd bedrag betalen in de bibliotheek, bij het ophalen van het boek. Artikels en hoofdstukken uit een boek worden digitaal aangeleverd, maar moeten in de bibliotheek betaald worden, ten laatste een maand na levering.
  • Aanvragen van UGent personeel worden op regelmatige basis gefactureerd aan de vakgroep. Betaling in de bibliotheek is niet nodig.
  • Bibliotheken die voor hun gebruikers aanvragen, kunnen betalen na ontvangst factuur of met IFLA vouchers.

Externen (bibliotheken of particulieren) kunnen gebruikmaken van de IBL dienst om documenten aan te vragen die beschikbaar zijn in een UGent bibliotheek. Aanvragen kunnen geplaatst worden via Impala of via e-mail naar docu@mail.lib.ugent.be.