Tentoonstelling

Vissers, kapers en kooplieden: geschiedenis van de Oostendse haven

  • Periode : 20/06/09-04/10/09
  • Locatie : Cultuurdienst Stad Oostende, in de Venetiaanse Gaanderijen
  • Van in de bronstijd vinden we sporen van een intensief scheepvaartverkeer tussen Oostende (Raversijde) en Kent met handelsdoeleinden. Het passagiersverkeer tussen Oostende en Dover kende een hevige bloei in de belle epoque. De haven van Oostende was ook van militair en strategisch belang. Door de eeuwen heen was de haven een belangrijke troef voor de Oostendse visserij.
  • In bruikleen : werken uit de collectie Vliegende Bladen en verzameling affiches. 

Logo UGent