Tentoonstelling

Dendermonde op de planken

  • Periode: 09/08/2008 - 28/09/2008
  • Locatie: Zwijvekemuseum, Nijverheidsstraat 1, Dendermonde.
  • Inrichter: Zwijvekemuseum
  • Dendermonde en zijn deelgemeenten kunnen bogen op een eeuwenoude toneeltraditie. De tentoonstelling belicht de geschiedenis van alle gezelschappen van de Middeleeuwen tot op heden. Met andere woorden: een overzichtstentoonstelling van het toneelleven te Dendermonde door de eeuwen heen.Wij ontlenen een klein drukwerk dat de 17 de tot de 18de eeuw bestrijkt.
  • In bruikleen: BIB.ACC.001245 (14-19): Convoluut met klein drukwerk betreffende toneel uit Dendermonde (17-18de eeuw). 

Logo UGent