OpenAIRE

Open Access Infrastructure for Research in Europe

In 2008 lanceerde de Europese Commissie de FP7 Open Access pilot (FP7 OA pilot) in 7 thematische onderzoeksdomeinen (Health, Energy, Environment, Information and Communication Technologies (Challenge 2: Cognitive Systems, Interaction, Robotics), Research Infrastructures (e-Infrastructures), Science in Society, Socio-economic Sciences and Humanities.). Deze pilot verplicht dat peer reviewed wetenschappelijke publicaties resulterend uit deze FP7 projecten, in Open Access beschikbaar moeten worden gesteld via een Open Access repository (de zogenaamde green road to Open Access) om zo de onderzoeksresultaten online ter beschikking te stellen voor een groter publiek en de zichtbaarheid ervan te verhogen. Embargo’s tot 12 maanden worden toegelaten, afhankelijk van onderzoeksdomein.

Voor details: zie http://www.openaire.eu/en/open-access/ec-pilot-info/fp7-pilot.html

Elk project uit deze FP7 thema’s dat ondertekend is na augustus 2008 is aan deze verplichting onderworpen. Dit is opgenomen in de special clause 39 van het contract. Het FP7 project OpenAIRE, waaraan de Universiteitsbibliotheek Gent participeert, ondersteunt onderzoekers in deze verplichting. Ook de ERC Scientific Council Guidelines for Open Access, die in dec. 2007 werden aangenomen, worden door OpenAIRE ondersteund.

OpenAIRE bouwt de nodige ondersteunende infrastructuur uit

  1. 1. Er is de Europese Helpdesk, gekoppeld aan de Nationale Open Access Desks (NOAD) die in 28 Europese landen werden opgericht. Deze NOAD’s verspreiden informatie over de FP7 OA pilot en de ERC OA guidelines en beantwoorden vragen die daarmee verband houden. De Universiteitsbibliotheek Gent is de NOAD voor België. Contact: openaccess@UGent.be
  2. 2. Het OpenAIRE orphan repository is beschikbaar voor onderzoekers die geen eigen Open Access repository ter beschikking hebben. UGent heeft echter wel een eigen Open Access repository, biblio, dat ook de academische bibliografie is: http://biblio.ugent.be
  3. 3. Het OpenAIRE portaal (http://www.openaire.eu) ondersteunt bovenstaande functies en zal op termijn ook een overzicht kunnen bieden van de FP7 publicaties. Om dit eenvoudig mogelijk te maken voor UGent-onderzoekers zal men vanaf oktober projectinformatie kunnen toevoegen aan een publicatieregistratie in biblio
  4. 4. Verder wordt er ook nog onderzoek gedaan naar de vereisten om wetenschappelijke datasets (horend bij onderzoeksartikels) te deponeren en ter beschikking te stellen.

Logo UGent