book

De zeeden der Israeliten ten voorbeelde eener volmaakte republyk ontworpen. En door hoedanigen opgang den kerklyken staat der kristenen, den ondergang van 't Joods gemeenebest verhaast heeft ... Vertaald door D. Ghijs ..

Claude Fleury, Daniel Ghys

This book is not yet available at Google Books.